Fodboldåret 2018 startede som altid på kunsten. De yngste kom i gang de første dage efter nytår, og vores seniorer startede vanen tro op omkring 1. februar.

På generalforsamlingen i januar 2018 blev der valgt 4 nye medlemmer ind i bestyrelsen:Nicklas Eggert, Chris O’Connel, Martin Thor Pedersen og Pernille Flatau. Det var skønt med nye kræfter til klubbens ledelse, og det har været en stor gevinst for os i det forløbne år. Vi har kunnet løfte opgaver som har været på stand by i nogle år. Blandt andet har vi styrket ungdomsarbejdet.

På den sportslige side var 2018 et år uden de store udsving. På seniorsiden forblev såvel vores 2 herrehold som vores damehold i deres rækker, hvilket er hhv serie 1, 3 og 1. 

På herresiden er det forstsat Lennart Olsen og Thomas Hansen der har ansvaret. Vi har i 2018 været  i stand til at fastholde de U19 spillere der rykkede op i foråret, og der er et antal spillere i den gruppe som har niveau til at spille med på klubbens bedste hold på sigt. 

På damesiden har Kasper Larsen overtaget ansvaret, og til vores store glæde er truppen vokset til omkring 30 spillere i dag

Vi har kun et enkelt U19 hold, da en del af U19 spillerne allerede er rykket fast op, og er integreret i seniortruppen.

Såvel vores mandags- som onsdagsveteraner træner igennem hele året, og de spiller også kampe vinteren igennem. Vi har stadig en stor veterantrup, og har en formodning om at kunne udvide med et Oldboyshold inden længe.

På ungdomssiden var det store nye tiltag i 2018, at vi indgik en aftale med FCH, Hornbæk og Snekkersten om at lade vores U13, U14 og U16 piger indgår i FC Helsingør overbygningen. De bedste hold i de tre årgange er nu FCH hold, og de spiller alle tre i den højest opnåelige række. I en overgangsperiode har vi i Espergærde driftet de 2 af holdene, men det er planen at FCH overtager den fulde drift at de tre hold hurtigst muligt, så de får samme setup som drengene.

Resten af pigerne trænere videre i EIF regi som hidtil.

På drengesiden har vi haft vores udfordringer med at få trænere på alle hold. Vi har desværre måtte sige farvel til et par trænere som viste sig at være et forkert match i forhold til de trupper som de var sat til at træne, og vi må igen konstatere at det ikke er nemt at finde dygtige trænere i vores område med kort varsel.

Heldigvis har vi dygtige og engagerede forældre som endnu engang er trukket i træningstøjet, og som har lukket hullerne, og det er vi meget taknemmelige for. Uden sådan nogle entusiaster ville det være svært at få tingene til at hænge sammen.

Der er flere flotte resultater i ungdommen. U15 drengene har fortat klaret sig godt i Mesterræken, på trods af at årgangen jo leverede et helt hold til FCH overbygninen for et par år siden, og vores U11 hold har også haft en sæson med gode resultater.

I de mindste årgange har vi fortsat succes med at tiltrække spillere, og hos de allermindste er det  Michael Brun der leverer en formidabel indsats med at tiltrække nye spillere, samt at inddrage deres forældre og skabe rammerne om en fantastisk træning for børnene. Vi har i dag en stor gruppe af engagerede forældre som sammen med Michael leverer en fantastisk indsats for de mindste børn.

Faktisk har vi over nogle år oplevet at vores medlemstal er øget. I den samme periode har der været en mindre tilbagegang i fodbolden generelt. Vores fremgang skyldes i høj grad den succes vi har i de yngste årgange.

Vores samarbejde med FC Helsingør er som nævt udvidet. Udover pigerne, så har FCH også fået tildelt et DBU topcenter. Topcentret er placeret i Fredensborg. Begrundelsen for det er, at man kan nå ud til mange flere spillere i Nordsjælland, end hvis det havde været placeret nærmere Helsingør. Topcentret er et fast DBU koncept der er tiltænkt de allerbedste spillere i alderen 10-12 år, og vi har allerede en del Espergærde spillere med.

FCH har fastholdt sit Talentcenter, som er et tilbud til de samme årgange. Med Topcenter og Talentcenter har vi et tilbud om ekstra træning på højt niveau, som kan tilbydes til både de absolut dygtigeste, men også til dem som er på niveauet lige under.

På ungdomssiden skal vi forsøge at hæve niveauet i udvalgte årgange, så vi kommer op på et niveau lige under det som findes i FCH. Det er ambitiøst, men det vil været til gavn for både FCH, os selv og de af vores egne spillere som løbende bliver siet fra på FCH’s ungdomshold.

Vi skal ligeledes satse på de allermindste. Det er vigtigt at vi får knyttet en fast dedikeret resourse til de yngste årgange, som kan tage ansvaret for at få dem sat ordentligt i gang, og få spottet de forældre som har potentiale til at indgå i de kommende trænerteams. Det har hidtil fungeret udelukkende med frivillige, men det kan nemt være sårbart hvis vi ikke har de rigtige personer i de enkelte årgange.

Vi har igen i år haft vores egen fodboldskole i Espergærde, og igen i år var det Dennis Jensen som var tovholder. Dennis har lavet et stort stykke arbejde med fodboldskolen gennem årene, men det var hans sidste år i 2018. Så vi skal have fundet en ny skoleleder der taget over og kører projektet videre.

Vi lagde også i 2018 baner til Skolernes Idrætsdag den sidste mandag i skoleåret, og vi deltog i St. Hans arrangmentet på havnen sammen med Vennerne og flere af de andre Afdelinger. Begge arrangmenter blev afviklet på en fin måde, dog havde vi udfordringer med åben ild til St. Hans på grund af det usædvanligt tørre forår.

I den  sidste weekend i sommerferien var vi endnu engang medarrangører af Kronborg Cup. Der var i 2018 knapt så mange tilmeldte hold som året før, men økonomisk var det et ligeså godt år som i 2017. Afviklingen i Espergærde var den bedste til dato. Især i forplejningen var der stor opbakning, og som noget nyt var vores seniorspillere meget synlige om søndagen. Vi havde et kanonsalg den dag.

Vi er også med i KC i 2019, og forventer at kunne optimere og forbedre afviklingen endnu mere i år.

Vi har i 2018 gået og ventet på at såvel det nye Helsingør Stadion som Espergærde Idrætsby skulle blive færdiggjort og taget i brug. Af forskellige årsager blev det desværre ikke sådan.

Nu er Idrætbyen næsten klar, og det betyder at vi har fået adgang til yderligere indendørstider fremadrettet. Det er især godt for de yngste spillere, som nu i højere grad kan træne indendørs om vinteren. Vi håber dog også at kunne tilbyde tider til de lidt ældre, så de kan spille både indendørs fodbold og Futsal om vinteren.

Stadion bliver nu formodentligt klar til den næste vintersæson, og det er tiltrængt. Med det nye stadion tilføres der kapacitet til vintertræningen, og det har vi ventet på. Der er alt for mange spillere på kunst’en på samme tid om vinteren, og vi ser frem til at det bliver bedre med den nye kapacitet som nu tilføres.

Vi har været i dialog med Helsingør Kommune om også at få lagt et areal til vores eksisterende kunstgræsbane. Vi forestiller os et sideareal tilsvarende det som findes i Hornbæk. Med de ca 1000 medlemmer vi har, så er der behov for ekstra kapacitet, hvis vi skal kunne tilbyde tilstrækkeligt gode træningsvilkår til alle spillere om vinteren.

Vi har også en løbende dialog med Grøn Drift om drift og vedligehold af det eksisterende anlæg. I 2018 har lyset på kunsten været et tilbagevenden problem, og vi fik endeligt lavet det dræn på bane 1, som dog desværre ikke har afhjulpet problemerne i den lave og våde del af banen. Vi håber på at vi i år kan få varige løsninger på disse udfordringer.

Det har længe været vores ønske om at få flyttet lysmasterne og EL-skabet på bane 1, ind på den anden side af hegnet. Derudover skal det hele sikres bedre, så der ikke er risiko for at få stød. Desuden synes vi at de snart 40 år gamle halogenlamper burde udskiftes med nye og miljøvenlige LED lamper. Vi er også i idalog med Kommunen om dette.

Vores økonomi er sund. Vi budgeterer forsigtigt, har fået godt overblik over og god kontrol med alle udgiftsposter. Det skal vi holde fast i. Stor tak for det til vores Kasserer, Søren Christensen, som vil fortælle nærmere om det under regnskabsaflæggelsen.

I 2018 skiftede en af vores tidligere ungdomsspillere, Christian Nørgaard til Italienske Fiorentina. Udover at det gav klubben en uventet økonomisk kompensation, så er det også en stor glæde for os som fodboldklub, når en af vores spillere når så langt som det er tilfældet her. Og der er flere på vej. Andreas Kirkeby er lige nu en fast bestandel af FCK’s U19 trup, og det sidste skud på stammen er Emil Antonsen, som spiller på FCK’s U17 hold og er anfører på U17 Landsholdet. 

I eget regi har vi en del spillere på de forskellige FCH hold. Siden starten hvor vi leverede et helt årgang 2001 hold til overbygningen, har vi hvert år leveret et antal U12 spillere til det kommende FCH U13 hod. Nogle vender tilbage til Espergærde, men mange spiller fortsat på FCH holdene. 

Lucas Lodberg er netop rykket op i FCH’s seniortrup og har fået kontrakt. I seniortruppen har vi også Frederik Roepstorff og Mikkel Bruhn, og det er godt at nogle af vores gamle Espergærdespillere kan klare sig på det bedste FCH hold.

Vores trænere har i mange år benyttet sig af værktøjet Holdsport.dk til organisering af årgange og hold. Det er et godt værktøj, men det overlapper desværre med DBU’s egen IT platform: Kluboffice, Fodboldapp og Kampklar. Da det er nødvendigt at benytte DBU systemet til at registrere fodboldspillere, sætte holdkort, med mere, så giver det på sigt ikke mening at have to systemer som kan det samme, men som ikke er automatisk koordinerede. Især ikke fordi vi håndterer medlemmer gennem kluboffice, og er afhængige af at det system altid er opdateret. Så vi har i januar haft 2 aftener for trænerne, med undervisning i hvordan man benytter DBU systemerne. Planen er at vi udelukkende benytter DBU systemerne fremover, og at Holdsport lukkes ned i Espergærde regi.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til Charlie Rasmussen i Cafeteriet for samarbejdet i 2018. Charlie har tilført nye retter til menuen, og har en masse gode idéer til nye tiltag som vi kunne gå igang med. Jeg tror at vi hører meget mere om det i næste års beretning.

Stor tak til vores mange sponsorer. Med dem kan vi gøre det noget sjovere at spille fodbold i Espergærde. Også en stor tak til EIF’s venner som støtter såvel os som de andre afdelinger med økonomisk støtte hvert år. Det er en stor hjælp til de hold eller enkeltpersoner som betænkes.

Til sidst en meget stor tak til alle de trænere, holdledere, forældre og andre frivillige, der året igennem lægger mange mange timer i klubben. Sammen med dem alle sammen er vi i stand til at tilbyde god fodbold til alle vores mange medlemmer. Både unge og gamle.

Hermed beretningen for 2018. Espergærde, 25. januar 2019

På bestyrelsen vegne
Tom Pedersen
Formand