Der kommer mange nye boliger og dermed op til måske 3-4000 nye borgere til i Espergærde. Gennemsnitligt vil det give 1000 nye idrætsudøvere. Dem skal vi kunne tilbyde at blive en del af vores idrætsfællesskab, selv om der allerede er pres på baner og haller. Vi vil også gerne skabe endnu bedre idrætstilbud for de nuværende medlemmer. For idrætten er under forandring – feks er fodbold blevet en helårssport, så der mangler plads på kunstgræsbanen., mens vi ser indendørssportsgrene udvide sæsonen ind i sommeren. Det bliver en stor udfordring, og de vil kræve udvidelse af såvel baneanlæg som haller.

Hvad er udsigterne til investering i idrætsfaciliteter i Espergærde, og hvordan ser politikerne på behov og muligheder.

Det har vi bedt Claus Christoffersen, der er formand for kommunens idrætsudvalg, om at give sit bud på på et borgermøde på Egegården den 1 februar kl 20. Til mødet kommer også flere medlemmer fra Idrætsudvalget.

Kom til borgermøde og hør eller tal med om udviklingen af idrætten og idrætsfaciliteterne i Espergærde og skabe gode rammer og vigtige fællesskaber for Espergærdes mange idrætsudøvere i alle aldre. Alle er velkomne.

Espergærde Idræts Forening.