Formandens beretning for 2019

Formandens beretning for 2019

ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENINGGeneralforsamling 2. september 2020 kl. 1930 på GymnasievejFormandens beretning for 2019 Det er dejligt at kunne begynde en formandsberetning på en hovedgeneralforsamling med en glædelig og sjælden begivenhed omhandlende år 2019. Det er...
Fodboldberetning for 2019

Fodboldberetning for 2019

Jeg vil starte med den sidste del af 2019, nemlig vintersæsonen. På grund af at det nye Helsingør Stadion er taget i brug, så er der mindre trængsel på vores kunstgræsbane denne vinter. Det er ikke alle der fuldt ud værdsætter det endnu, men vi har faktisk aldrig før...
Fodboldberetning for 2019

Fodboldberetning for 2018

Fodboldåret 2018 startede som altid på kunsten. De yngste kom i gang de første dage efter nytår, og vores seniorer startede vanen tro op omkring 1. februar.På generalforsamlingen i januar 2018 blev der valgt 4 nye medlemmer ind i bestyrelsen:Nicklas Eggert, Chris...
Formandens beretning for 2019

Formandens beretning for 2018

ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENINGGeneralforsamling 24. april 2019 kl. 1900 på GymnasievejFormandens beretning for 2018 Den altoverskyggende begivenhed i 2018 var Helsingør Kommunes beslutning om at fjerne driftstilskuddet til Espergærdehallen for at overføre samme...
Fodboldberetning for 2019

Fodboldberetning for 2017

2017 var et godt år for Espergærde IF Fodbold på mange måder. Sportsligt nåede vi meget i det forgangne år, og på den administrative side fik vi hanket op i nogle ting hvor der var behov for det. Men først det sportslige. På seniorsiden har efteråret været godt. Vores...