ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

19 APRIL 2023

2022 blev året, hvor corona-restriktionerne endelig blev ophævet. Som idrætsforening kunne vi igen fra 1. februar sidste år træne inde og ude, som vi ønskede. Vi havde den store glæde, at langt de fleste medlemmer forblev loyale og bevarede deres medlemskab af vores gamle klub, der overvandt corona-krisen og var klar til at fortsætte aktiviteterne, da gækken igen blev sluppet løs. Det betød også, at der igen kunne tales Skolernes Idrætsdag og Kronborg Cup. Sidstnævnte dog i en noget reduceret form i forhold til tiden før corona, men dog stadig en begivenhed, der sætter sine spor ikke kun i EIF, men i hele kommunen.

For lige at blive omkring fodbolden, så blev 2022 også året, hvor der efter mange års forsinkelse endelig blev lagt nyt kunstgræs. Det var hårdt tiltrængt. Det gamle var fuldstændig nedslidt og begyndte at udgøre en sikkerhedsrisiko, da det under visse vejrlig var glat og rummede mulighed for utilsigtede uheld.

Derudover har fodbold opsat en 40 fods container til diverse fitness- og andre formål. Containeren skal flyttes og geninstalleres. Fodboldafdelingen er anmodet om tegninger, der kan lovliggøre containerens placering og har stadig et udestående i denne forbindelse og mangler at levere en koordineret og godkendt plan for denne container samt den gamle hvide opbevaringscontainer. Dette forhold skal bringes i orden nu. Endelig arbejder fodbold med ombygning og rekonstruktion af visse omklædningsrum hos både damer og herrer. Det blev i 2022 aftalt, at planer for dette skal forelægges Fondsbestyrelse for godkendelse.

Sportsligt kan der fra fodbold nævnes, at såvel dame- som herreseniorfodbold begge kom i Sjællandsserien efter oprykninger fra Serie 1. Herrerne slog i Sjællandsmesterskabsfinalen vinderen af den anden serie 1 Såby på dette holds hjemmebane med de ydmygende cifre 6-2 og dermed scorede i alt 103 mål i sæsonen 2021/2022.

Nok om sportslige resultater for nu.

EIF havde frem til 2022 ikke revideret sine vedtægter i årevis. Det viste sig at blive en maratondiskussion strækkende sig over mere end et år. For at gøre en lang historie kort er der nu vedtaget og implementeret revidere vedtægter, der kan ses på EIF.DK.

Så er der den sørgelige historie om vores cafeteria på Gymnasievej og for den sags skyld Idrætsvej. Vi håbede, at vi i Sherry havde fundet en stabil cafeteriaforpagter, men sygdom satte hende ud af spillet ligesom hendes noget akavede ordrebekræftelser voldte problemer for både hende og brugere, og det endte med, at EIF og Sherry måtte afbryde samarbejdet i 2022, og det er siden ikke lykkedes at finde en person, der evner at køre vores cafeteria. Fodboldafdelingen har, som den største bruger, fået tilbuddet om at drifte cafeteriaet, men de har takket nej og indtil dato har kun et par særdeles ustabile herrer vist interesse, men har ikke haft ressourcerne til at føre deres skitserede planer ud i livet. I skrivende stund er der stadig ingen løsning, da ej heller nogle fra bestyrelsen har vist interesse for projektet.

Så er der den årelange strid med kommunen vedrørende midler til drift af vores forening. Kommunen har jo i en undersøgelse af kommunens idrætshaller, både kommunale og selvejende, konkluderet at vores faciliteter drives bedst og billigst, men det har stadig ikke kastet nævneværdige midler af sig til vedligehold og forbedringer. Mit syn på de politikere, der sidder i byrådet i Helsingør, er bestemt ikke positivt. De evner i mine øjne ikke at udføre det ombud, de er valgt til. De har opført et fodboldstadion, der trods budgetoverskridelse på mere end 50 millioner kroner stadig ikke opfylder de betingelser, der blev stillet i udsigt. Senest er der brugt 19 millioner til en ”penthouse lejlighed” på stadion for at imødegå en eventuel retssag. Ny Idrætsby blev jo også omtrent dobbelt så dyr som budgetteret og tillige med en håbløs projektbestyrer, der efter Idrætsbyens invielse måtte forlade kommunen blev byggeriet noget af en udfordring. At der så er lavet faciliteter, der på mange måder slet ikke matcher EIF’s behov gør jo kun ondt værre. Der bruges penge på at tiltrække cykelløb, Ironman arrangementer, optagelse af krimiserie og mange andre spøjse projekter. Alt sammen glimrende, hvis man har styr på sine ting. Men en kommune, der gang på gang i offentliggjorte målinger halter efter de fleste kommuner i Danmark, bør nok vende blikket indad og fokusere på, hvad der kan gøres for at blive troværdig og få styr på sin økonomi. Midt i dette morads er det glædeligt, at vi i EIF ikke mere skal forklare, hvordan vores lån i forbindelse med opførelsen af vores fine tennishal fungerer. Kommunens Idrætsudvalg har trods dygtig assistance fra embedsmændene aldrig forstået låne- og afdragsordningen og har nu kastet håndklædet i ringen og har eftergivet restgælden. Der forestår uden tvivl den nye bestyrelse en spændende opgave med dialogen med politikerne. Personlig er det en dialog, jeg på ingen måde kommer til at savne.

Endelig en bøn til alle jer, der er eller vil være bestyrelsesmedlemmer i EIF. Kan vi ikke stoppe den trend, der er kommet, hvor ingen ønsker at være Formand (Forkvinde, Forperson eller andre sjove titler, der er oppe i tiden og som jeg personligt ikke er den store tilhænger af). Det besværliggør i høj grad arbejdet især med bankerne, der ikke hylder nye konstruktioner.

Dette er min sidste formandsberetning. Da Finn som daværende formand kontaktede mig med henblik på min interesse for at blive hovedformand, sagde jeg allerede dengang, at max. 5 år, så ville det være slut. Det er den eneste årsag til min nedlæggelse af hvervet. Jeg kan kun konstatere, at det er meget nemmere at være i en firmabestyrelse, hvor bestyrelsesformand og menige medlemmer af bestyrelsen får honorar for arbejdet. Og så er det for øvrigt nemmere at smide dem ud, hvis de ikke opfører sig ordentligt og udfører deres pligter. Der er situationen anderledes i en frivillig bestyrelse. Det er ofte Tordenskjolds soldater, der løber og rydder op efter andre, der ikke tager deres pligter alvorligt, så mit ønske for EIF fremover vil være, at man er i stand til at rekruttere de rigtige mennesker, der ønsker at gøre en indsats for EIF. Og så lad være med at gøre bestyrelsesarbejdet for akademisk og for detaljeret, da det vil skræmme mange bort.

Jeg minder ligesom sidste år om, at vores 100 års dag for EIF’s oprettelse nærmer sig, så man kan ikke for tidligt komme i gang med program for markering af dagen.

Og med ønsket om alt godt for EIF i tiden frem siger jeg tak for nu.

Peter Brask

FORMAND