På et velbesøgt borgermøde på Egegården torsdag den 1. Februar, mødtes borgere og idrætsfolk med byrådspolitikerne Claus Christoffersen (S) og Michael Mathiesen (K) til en livlig debat om behov for fremtidige investeringer i idrætten i Espergærde. Og på en debataften, der blev sikkert styret af Aslak Gottlieb, blev der også sat ord på behovene: Idrætsfolket pegede især på en ekstra kunstgræsbane til den ene, som fodbold har i dag,  en påtrængende udvidelse af fodboldklubhuset med ekstra omklædningsrum og mere indendørs tenniskapacitet. Der blev også peget på en ekstra hal ved siden af den nuværende hal på Idrætsvej. En ny hal vil give Gymnastik en hårdt tiltrængt hjemmehal, og det vil muliggøre, at der kan afholdes de sportsstævner, der tilkommer en stor idrætsby som Espergærde. Espergærde Idræts Forening alene kan i dag mønstre 2500 medlemmer. 

 Men frem for alt vil investeringerne kunne hjælpe med at skaffe plads til mange nye idrætsudøvere, der naturligt vil komme fra de 1000 nye boliger, der bygges  i byen. 

Claus Christoffersen og Michael Mathiesen, der er henholdsvis formand for og medlem af Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidsudvalg fik også i en fin dialog med forsamlingen berørt emner som en udbygning samarbejdet mellem skoler , SFO og Idrætsklubber og fastholdelse af unge i idrætten. Derudover kunne Claus Christoffersen gøre forsamlingen  klogere på kommunens  nuværende prioriteringer på idrætsområdet, hvor især bygningen af den nye svømmehal trækker hårdt på budgetterne de næste par år.  

Det var en rigtig god aften, hvor vi fik sat Espergærdes behov for udvikling af idrætsanlæg på dagsordenen.

Borgermødet var arrangeret af Esperrgærde Idræstforening i samarbejde med Espergærde Byforening.

 Billedtekst: Formanden for Helsingør Kommunes Idræts og Fritidsudvalg, Claus Christoffersen (i midten)  mødte sammen med  udvalgsmedlem Michael Mathiesen borgere og idrætsfolk i Espergærde til  god  og informativ debat om behov og muligheder for udvikling af idrætsanlæg i byen. Debatten blev dygtigt styret af Aslak Gottlieb, behørigt klædt i Espergærde Idræts Forenings rød-hvide farver.