Jeg vil starte med den sidste del af 2019, nemlig vintersæsonen. På grund af at det nye Helsingør Stadion er taget i brug, så er der mindre trængsel på vores kunstgræsbane denne vinter. Det er ikke alle der fuldt ud værdsætter det endnu, men vi har faktisk aldrig før haft så meget plads på kunsten en vinter til Espergærdes egne hold. Denne vinter deler vi kun banen med Kvistgård. 

Det er godt og ondt. Det er godt fordi vi kan tilbyde mere plads til vores egne spillere, men det er skidt fordi FC Helsingør har flyttet de hold der er hjemmehørende i Kraftcenter Syd væk fra Espergærde. Det er noget vi vil følge op på efterfølgende.

2019 Var på nogle områder turbulent. Især på seniorsiden hvor vi i efteråret måtte agere hurtigt, og finde nye trænere til såvel Herre- som Damesenior. Det lykkedes dog, og vi har hos både herrerne og damerne oplevet at skiftet har udmøntet sig i bedre resultater og bedre stemning i trupperne.

Søren Jensen fortsætter med vores herrer indtil foråret 2020, hvor Dennis Madsen vil overtage. Kasper Larsen fortsætter med Damerne de næste 3 år. Jeg vil gerne takke vores gamle Herresenior træner Lennart Olsen for de år han har lagt i klubben. Lennart har udvist et enormt engagement, og han har vel Espergærde rekorden i at passe træningen. Hans afbud gennem de 5 år han var i klubben kan tælles på en snedkerhånd.

2019 var også året hvor vores mangeårige bestyrelsesmedlem og ungdomsformand Richard O’Dwyer har valgt at sige stop. Richard har varetaget en mængde forskellige opgaver. Stort og småt. Lige fra hvervet som ungdomsformand, som dommerkoordinator, præmieoverrækker til Kronborg Cup og en mængde andre opgaver. Richard genopstiller ikke på denne generalforsamling, og vil i stedet indtræde i Tennisklubbens bestyrelse. 

Et stort tab for os, og en gevinst for tennisklubben. Jeg vil gerne takke Richard for den meget store indsats han har ydet i fodboldklubben gennem årene. Richard har haft et helt specielt engagement og har lagt mange timer heroppe i klubben. Richard stopper dog ikke 100% i fodboldklubben. Han vil fortsat stå for koordinering af vores dommere, og han har også sagt ja til at være med i vores fodboldskole til sommer.

Ungdomsarbejdet har taget fart i år. Ungdomsudvalget har lagt mange kræfter i at få struktur på organisationen. Nicklas Eggert og Pernille Flatau holder det hele sammen, og i samarbejde med Sportscheferne Jesper Lundsgaard og Jesper Staghøj sørger de for at trænerne får den backup der er behov for. Det er et stort arbejde, og vi skal have kanaliseret endnu flere kræfter over i ungdomsafdelingen fremover.

Vi har stor succes i de yngre årgange og der er løbende tilgang af nye spillere. Det samme gør sig gældende i de ældre årgange, og vi har oplevet stor tilgang til vores U17 trup. Så stor at vi i foråret kan skille et U19 hold fra truppen. Vi skal forsøge at gøre vores tilbud for de ældste endnu bedre, så vi er et naturligt godt tilbud for dem som fravælger FC Helsingør i den alder.

Den eneste bekymring hos ungdommen er hos pigerne. Vi mangler de mindste årgange i Espergærde. Vi har en U10-12 trup, men har stort set ikke nogen pigespillere under den alder, og udover vores damehold, så er der heller ikke nogen ældre piger. Det er en stor bekymring, og det skal være et fokusområde i 2020 at få genetableret pigeafdelingen. Det er ikke så mange år siden at vi havde knapt 200 pige/damspillere i Espergærde, og i dag er vi langt under halvdelen. Noget af det kan forklares med at vi har sendt en masse spillere til fællesholdene i FC Helsingør, men vi har i nogle år slet ikke være gode nok til t rekruttere nye unge pigespillere. Det skal der laves om på.

Såvel vores mandags- som onsdagsveteraner træner igennem hele året, og de spiller også kampe vinteren igennem. Vi har stadig en stor veterantrup, og har en formodning om at kunne udvide med et Oldboyshold inden længe. For første gang har vi i år fundet plads til vores mandagsveteraner om mandagen på kunsten hele vinteren, så nu er hele klubben samlet på samme sted hele året.

Vores samarbejde med FC Helsingør blev jo udvidet med pigerne i 2019. I første omgang har vi sendt mange piger til fællesholdene, men vi skal sørge for at vores eget tilbud til både piger og drenge er så godt at de naturligt vender tilbage til os når de ikke længere skal spille hos FC Helsingør. Vi oplever det allerede hos drengene, hvor vi løbende får mange af de spillere tilbage som ikke længere ønsker at investere den til som det kræver at spille med på eliteniveau.

Vi sender vores bedste drengespillere på FCH’s Top-Center, og så bidrager vi hvert år med et antal spillere til det kommende FCH U13 hold

På seniorsiden har vi ikke de samme muligheder som tidligere for at benytte FCH spillere, da de stort set alle sammen er på kontrakt, men vi skal naturligvis sørge for at gøre os attraktive for de U19 spillere der kan være med hos os. 

FCH fik i 2019 nye investorer, og er nu styret af en investorgruppe som ikke har nogen forankring lokalt. Det har betydet at der har været noget turbulens, og det er vel stadig ikke helt klart hvor det ender. På ungdomssiden har vi endnu ikke mærket noget til det. FCH’s ungdomsarbejde kører indtil videre som hidtil. På seniorsiden har vi heller ikke mærket det store til det endnu, men det er klart at vi kan være bekymrede for hvordan det går fremadrettet. Den største bekymring i forhold til FCH er, at det indtil videre ikke er lykkedes at bringe særligt mange spillere af egen avl i position til divisionsholdet.

FCH har fastholdt sit Talentcenter, som er et tilbud til de samme årgange. Med Topcenter og Talentcenter har vi et tilbud om ekstra træning på højt niveau, som kan tilbydes til både de absolut dygtigeste, men også til dem som er på niveauet lige under.

På ungdomssiden skal vi forsøge at hæve niveauet i udvalgte årgange, så vi kommer op på et niveau lige under det som findes i FCH. Det er ambitiøst, men det vil været til gavn for både FCH, os selv og de af vores egne spillere som løbende bliver siet fra på FCH’s ungdomshold.

Vi skal ligeledes satse på de allermindste. Det er vigtigt at vi får knyttet en fast dedikeret resourse til de yngste årgange, som kan tage ansvaret for at få dem sat ordentligt i gang, og få spottet de forældre som har potentiale til at indgå i de kommende trænerteams. Det har hidtil fungeret udelukkende med frivillige, men det kan nemt være sårbart hvis vi ikke har de rigtige personer i de enkelte årgange.

Vores medlemstal ligger omkring 900. Det svinger lidt med årstiden. Om vinteren går det normalt lidt ned. Men hos seniorer og hos drengen er der en svag fremgang. Det er kun hos pigerne at vi har udfordringer.

I 2019 afholdt vi endnu engang vores egne fodboldskole. Denne gang stod vi for alt, inklusive forplejningen Det var en stor succes. Richard O’Dwyer var leder af fodboldskolen, med stor hjælp fra vores seniorspiller Mads Carlsen. De to har meldt sig på banen til årets fodboldskole, så det bør kunne blive den samme succes som sidste år.

Vi lagde også i 2019 baner til Skolernes Idrætsdag den sidste mandag i skoleåret, og vi deltog i St. Hans arrangmentet på havnen sammen med Vennerne og flere af de andre Afdelinger. Begge arrangmenter blev afviklet på en fin måde. Vi havde i år det bedste vejr til begge arrangementer i mange år. Især St. Hans blev en kæmpe succes.

I den sidste weekend i sommerferien var vi endnu engang medarrangører af Kronborg Cup. 2019 blev på alle måder et rekordår. Vi slog rekorder med antal hold, omsætning, og stort set alt andet, og økonomisk blev det også det bedste år til dato. 

Vi har en gruppe mennesker der kan går ind og køre Kronborg Cup i Espergærde på en meget effektiv måde, og afviklingen bliver bedre år for år. Vi havde i år også ansvaret for indkvarteringen på Mørdrupskolen, og i samarbejde med Gymnastikafdelingen blev det afviklet med stor succes.

Vi er også med i KC20, hvor vi håber på den samme gode afvikling og det samme gode resultat som i 2019.

Nu er Idrætsbyen indviet, og det betyder at vi har fået adgang til yderligere indendørstider. Det er især godt for de yngste spillere, som nu i højere grad kan træne indendørs om vinteren. Vi har dog også kunnet tilbyde indendørstider til både de lidt ældre børn samt seniorerne. Vi får endnu bedre gavn af den ekstra kapacitet i den kommende vinter, når de nye faciliteter for alvor er kørt ind.

Vi har været i dialog med Helsingør Kommune om også at få lagt et areal til vores eksisterende kunstgræsbane. Vi forestiller os et sideareal tilsvarende det som findes i Hornbæk. Med de ca 1000 medlemmer vi har, så er der behov for ekstra kapacitet, hvis vi skal kunne tilbyde tilstrækkeligt gode træningsvilkår til alle spillere om vinteren. Med de planer der er for nye boligarealer i Espergærde, så kommer der pres på vores baner i årene fremover ikke mindst om vinteren.

Vi har også en løbende dialog med Grøn Drift om drift og vedligehold af det eksisterende anlæg. I 2018 og 2019 har lyset på kunsten været et tilbagevendende problem. Det ser ud som om det er løst nu, og vi kan naturligvis ikke leve med at en eller flere af lysmasterne er ude af drift i perioder.

Vi har også et ønske om at få renoveret lyset på bane 2. Både kvaliteten af lyset samt de elektriske installationer trænger til en opgradering. Vi håb er på at kommunen får gjort noget ved det i år.

Og så håber vi på at der bliver set på drænene på bane 1. Der er på trods af de forbedringer der er udført, behov for at der bliver set på hvordan banens dræn kan forbedres. Vi mistænker at en del af forklaring kan skyldes at der i alt for mange år er blevet benyttet alt for store maskiner til græsklipning på banerne.

Vores økonomi er sund. Vi budgeterer forsigtigt, har fået godt overblik over og god kontrol med alle udgiftsposter. Det skal vi holde fast i. Stor tak for det til vores Kasserer, Søren Christensen, som vil fortælle nærmere om det under regnskabsaflæggelsen.

I 2019 skiftede en af vores tidligere ungdomsspillere, Christian Nørgaard fra Italienske Fiorentina til Brentford i England. Udover at det igen gav klubben en uventet økonomisk kompensation, så er det også en stor glæde for os som fodboldklub, når en af vores gamle spillere klarer sig så godt. Der er flere på vej. Vi får fra tid til anden en kompensation fra DBU for de af vore spillere der indgår i forskellige landsholdssammenhænge.

Vi har fortsat den del spillere i FCH regi, og derudover har vi jo Mikkel Bruhn, som for tiden er på kontrakt i Næstved. Vi har også Andreas Kirkeby som spiller på U19 holdet i FCK og på det danske U19 landshold. Så vi kan glæde os over de gamle Espergærdespillere som klarer sig på et noget højere niveau i andre klubber.

Jeg nævnte tidligere at Richard O’Dwyer forlader bestyrelsen. Når vi kommer til valghandlingerne, så vil Bestyrelsen foreslå Mads Hamberg og Peter Jensen til Bestyrelsen. Med Mads Hamberg får vi endnu en af de tidligere og yngre seniorspillere med ind i bestyrelsen. Det betyder også at vi stille og roligt er i gang med et generationsskifte. Vi har igennem de seneste 2-3 å fået tilgang af yngre kræfter til bestyrelsen og et er godt. Det tegner godt for fremtiden. Det er vigtigt at klubbens bestyrelse har en god forankring hos de nuværende seniorspillere, og ikke mindst hos ungdomsårgangene.

Vi fik i slutningen af året en ny cafeterieforpagter: Cherry Larsen. Vi har allerede fået eksempler på Sherrys talenter i køkkenet, og det er meget meget godt. Nu skal vi sørge for at her er så godt at være, at Sherry bliver her i lang tid fremover. Velkommen til dig Sherry. Jeg vil ikke sige at vi glæder os til samarbejdet. Vi er allerede glade for det.

Stor tak til vores mange sponsorer. Med dem kan vi gøre det noget sjovere at spille fodbold i Espergærde. Også en stor tak til EIF’s venner som støtter såvel os som de andre afdelinger med økonomisk støtte hvert år. Det er en stor hjælp til de hold eller enkeltpersoner som betænkes.

En special tak til Støtteforeningen til Fodboldungdommen, som donerede et større beløb til indkøb af projektor og kampkamera. Begge dele er nu indkøbt, og nu skal vi i gang med at bruge dem. Tak til Finn og Jan.

Til sidst en meget stor tak til alle de trænere, holdledere, forældre og andre frivillige, der året igennem lægger mange mange timer i klubben. Sammen med dem alle sammen er vi i stand til at tilbyde god fodbold til alle vores mange medlemmer. Både unge og gamle.

Tak for fodboldåret 2019.

Espergærde, 24. januar 2020

På bestyrelsens vegne
Tom Pedersen
Formand