Beretning til Generalforsamlingen i Espergærde Badminton 2020

Sæsonen 2019/2020 vil uden tvivl gå over i historien som den mest særprægede nogensinde – og det takket være den globale coronavirus. Med ét blev sæsonen stoppet, og de resterende turneringskampe og al træning indstillet. Det var en meget abrupt afbrydelse, men heldigvis har vi nu igen mulighed for at spille badminton, og lysten til igen at spille har været stor hos mange, og det er godt, at vi har kunnet tilbyde badminton her i juni, hvor vi normalt allerede holder sommerpause.

Den pludselige afbrydelse har så også betydet, at vi hverken fik afviklet natminton for ungdomsspillerne eller klubmesterskaberne for alle i klubben. Og det er vi meget kede af, fordi begge arrangementer har stor betydning for det sociale i vores klub. Det er rigtigt ærgerligt, men jeg er sikker på, at vi nok skal få genoptaget disse ting i den nye sæson.

Vi nåede dog en helt særlig ting, inden coronaen lukkede Danmark ned. Sarah havde henvendt sig til Hans Kristian Vittinghus og spurgt, om ikke han ville stå for en trænings- og spilsession for vores seniorspillere, og efterfølgende for udvalgte ungdomsspillere, i et 3 timer langt arrangement. Det kunne godt flaske sig, selv om HK er en meget berejst herre i løbet af sæsonen. Alle deltagere fik en unik oplevelse, der blev sluttet af med, at spillerne kunne udfordre HK i spil til 11. Det er helt sikkert en oplevelse, alle deltagerne vil kunne huske i mange år fremover. Arrangementet blev så sluttet af med autografskrivning. Stor tak til Sarah for at være primus motor bag denne oplevelse, som vi godt kan overveje at gentage i den kommende sæson.

Selv om sæsonen ikke blev færdigafviklet, nåede vi da at få afviklet næsten alle turneringsrunder. Vi havde 5 ungdomshold, der deltog i DGI-rækkerne. I år var der ingen topplaceringer, og ingen ungdomsspillere fik kvalificeret sig til Landsmesterskaberne. Vi håber, det kommer til at gå lidt bedre næste år, da deltagelse ved Landsmesterskaberne altid er en god oplevelse, både sportsligt og socialt. I løbet af sæsonen fik vi en henvendelse fra virksomheden Alfa Laval, som godt ville være sponsor for vores ungdomsafdeling. Sponsoratet skal så bruges til kamptrøjer til ungdomsspillerne i den kommende sæson.

Seniorholdet klarede sig godt i den forgangne sæson, hvor de kun var et enkelt point fra at kvalificere sig til oprykningsspillet. Ærgerligt med det manglende point, men så må det blive i den kommende sæson. Michael har stået for træningen, og han har så fået hjælp af Per Juul ca. 1 gang om måneden. Per var for mange år siden seniortræner i klubben, så for nogle spillere har det været et glædeligt gensyn. Det er godt med inspiration udefra, og jeg forventer, at samarbejdet kan fortsætte i den nye sæson. Som noget af det nyeste har Hornbæk kontaktet os for at høre, om vi er interesserede i noget træningssamarbejde med dem på seniorplan. I skrivende stund ved vi ikke, hvad det munder ud i, men Michael har kontakt med Hornbæk.

Vi havde i den forgangne sæson 3 motionisthold med i holdturneringen. For første gang ønskede spillere fra Gunvors at stille hold. Og de klarede sig godt – ligesom de to andre hold endte de midt i rækken. Men dejligt at se, at flere godt vil spille kampe. Det giver noget at spille mod andre end sine normale træningsmakkere, og jeg håber, at vi også kan stille med 3 hold i den kommende sæson. 

Vi har fortsat medlemmer, der lejer baner i Grydemosehallen og Espergærdehallen. I den forgangne sæson var samtlige baner i Grydemosehallen udlejet, så det har været populært. Tidligere delte vi Grydemosehallen om tirsdagen med gymnastik, som nu er rykket til Ny Idrætsby. Til gengæld har vi nu volleyball i EIF, og de har så overtaget den ledige halkapacitet om tirsdagen. Det har ikke været så mange problemer med aflåste døre i Grydemosehallen, efter at der er blevet indført et briksystem, så det er meget glædeligt.

Så vil jeg godt slutte af med at takke alle, der har ydet en indsats for Espergærde Badminton. Det gælder alle trænere, holdledere, forældre og sponsorer, DRACHMANN ADVOKATER og Alfa Laval, og bestyrelsen. Der kommer til at ske en rokade i bestyrelsen, da både jeg og ungdomsformanden Morten trækker os fra hhv. formandsposten og ungdomsformandsposten. Vi vil dog fortsat gerne være en del af bestyrelsen, men efter mange år på posterne vil vi godt overlade det til nogle nye at tage over. Og jeg er helt overbevist om, at det bliver godt fremover.

Og nu vil Jørn så fremlægge vores regnskab for 2019.

Tak for ordet.