Fodbold Afdelingen

Espergærde Idrætsforening(EIF). EIF blev stiftet i 1935, og består i dag af 8 aktive afdelinger med over 2000 medlemmer. EIF ledes i det daglige af en bestyrelse der består af af de respektive afdelingsformænd, samt et forretningsudvalg valgt på den årlige generalforsamling. Alle medlemmer af fodboldafdelingen har stemmeret på EIF’s generalforsamling, der afholdes i april hvert år.

Espergærde Idrætsforenings Fodboldafdeling (EIF-Fodbold) er en afdeling under EIF. Fodboldafdelingen er underlagt de vedtægter der gælder for den samlede idrætsforening. Fodboldafdelingen ledes af en bestyrelse der vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling, der normalt afholdes i januar.

Tom Pedersen

Tom Pedersen

Formand

Fodboldberetning 2021

Fodboldberetning 2021

Året 2021 var på mange måder helt specielt, men desværre også på mange måder en kopi af året før. Vi startede året med at alt var lukket ned, og vi kom langt hen i foråret før...