Fodbold Afdelingen

Espergærde Idrætsforening(EIF). EIF blev stiftet i 1935, og består i dag af 8 aktive afdelinger med over 2000 medlemmer. EIF ledes i det daglige af en bestyrelse der består af af de respektive afdelingsformænd, samt et forretningsudvalg valgt på den årlige generalforsamling. Alle medlemmer af fodboldafdelingen har stemmeret på EIF’s generalforsamling, der afholdes i april hvert år.

Espergærde Idrætsforenings Fodboldafdeling (EIF-Fodbold) er en afdeling under EIF. Fodboldafdelingen er underlagt de vedtægter der gælder for den samlede idrætsforening. Fodboldafdelingen ledes af en bestyrelse der vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling, der normalt afholdes i januar.

Tom Pedersen

Tom Pedersen

Formand

Fodboldberetning for 2020

Fodboldberetning for 2020

Året 2020 var på mange måder helt specielt. Efter en god opstart på vintersæsonen var vi klar til at gå i gang med forårets kampe, da Danmark blev lukket ned i starten af Marts....

Fodboldberetning for 2019

Fodboldberetning for 2019

Jeg vil starte med den sidste del af 2019, nemlig vintersæsonen. På grund af at det nye Helsingør Stadion er taget i brug, så er der mindre trængsel på vores kunstgræsbane denne vinter. Det er ikke alle der fuldt ud værdsætter det endnu, men vi har faktisk aldrig før haft så meget plads på kunsten en vinter til Espergærdes egne hold. Denne vinter deler vi kun banen med Kvistgård.

Fodboldberetning for 2018

Fodboldberetning for 2018

Fodboldåret 2018 startede som altid på kunsten. De yngste kom i gang de første dage efter nytår, og vores seniorer startede vanen tro op omkring 1. februar.På generalforsamlingen...