Året 2020 var på mange måder helt specielt. Efter en god opstart på vintersæsonen var vi klar til at gå i gang med forårets kampe, da Danmark blev lukket ned i starten af Marts.

Det fik voldsomme konsekvenser for os alle sammen, og ikke mindst for fodboldklubben. Det betød stop for alt træning, og forårsturneringen blev suspenderet. Genåbningen kom gradvist, og ikke altid på en måde der gav mening for en fodboldklub. Vi kom så småt i gang med træning og nogle kampe mod slutningen af foråret, men den første halvdel af 2020 var noget amputeret.

St. Hans arrangementet og Skolernes Idrætsdag, som vi normalt deltager I, kunne ikke gennemføres, og Kronborg Cup i august 2020 blev desværre også aflyst.

For Sherry i cafeteriet var det en forfærdelig start på 2020. Med aflysning af træning og kampe, var grundlaget for cafeteriedriften helt væk. 

Et enkelt lyspunkt var vores fodboldskole som dog kunne afvikles. Endnu engang flot afviklet og hvor specielt Richard O’Dwyer og Mads Bach Carlsen skal fremhæves for deres indsats.

Starten på efteråret var så godt som normal. Turneringerne kom i gang, og vi fik trænet og spillet kampe som vi plejer. Vi nåede også næsten at få færdiggjort alle rækker inden landet igen blev lukket ned i efteråret, og der var kun nogle få seniorkampe tilbage der måtte udsættes til 2021.

Vores seniorhold har klaret sig fint. Alle holdene har været i den bedre halvdel af rækkerne. Vi kan glæde os over at vi har nogle meget unge trupper, og at vi derfor har sikret kontinuiteten mange år frem. 

På damesiden er det fortsat Kasper Larsen der er cheftræner og Dennis Madsen er cheftræner for Herrerne

Vores Oldboysafdelig har oplevet en enorm fremgang. Der bliver ved med at komme nye spillere til. Vores Veteraner og Superveteraner har også fortsat store trupper. Vi har hold i alle rækker op til og med M65. De oprindelige Young Boys spillere har dog så småt lagt støvlerne på hylden, og mødes i stedet for om mandagen og spiller Petanque.

Vores U19 hold, som jo er en del af seniorafdelingen, er i år et meget ungt hold. I realiteten et halvt U17 hold. Men de træner godt, og har trods den unge alder klaret sig godt. De vil næste år have fordelen af at være spillet sammen, når de alle sammen er naturlige U19 spillere.

Vores ungdomsafdeling oplever hele tiden en stabil tilgang i de yngste årgange. Vi er heldige at vi har nogle meget dygtige og engagerede trænere og ledere i ungdommen, og dem kan vi takke for at der er så mange der vælger at spille fodbold hos os i Espergærde. Den yngste årgang har spillere de endnu ikke er fyldt 4 år, og det er ikke mange dage siden vi blev kontaktet af en mor til en 2-årig, der ville høre hvornår man kan starte til fodbold.

Vores store udfordring er at kunne få og fastholde tilstrækkeligt mange trænere i ungdomsårgangene, specialt fra ca. U11 og opefter. Vi kan mærke at der er kamp om de dygtige trænere i det nordøstlige Sjælland. Det er noget som vi hele tiden arbejder med, og en forudsætning for at kunne tilbyde god og spændende fodbold for de unge er blandt andet at vi har de rigtige trænere til alle årgangene.

Vi har fortsat en del færre piger end drenge, og det skal vi arbejde med at få ændret. Vi skal være meget bedre til at fortælle pigerne hvor sjovt det er at spille fodbold, og så skal vi sørge for at have de rigtige tilbud til dem. Det er en af vores absolut vigtigste opgaver.

Vores samarbejde med FC Helsingør er godt. Vores bedste spillere får tilbudet om at deltage på FCH’s talent- og topcentre, og de udtages også til de fælles overbygningshold. Vi har mange Espergærde spillere der har klaret sig på FCH holdene hele vejen op til U19, og vi er glade for at mange af dem også vælger at komme tilbage til Espergærde hvis de af den ene eller anden årsag vælger at stoppe i FCH.

Vores kunstgræsbane skulle have haft udskiftet græsset for et par år siden, og vi kan desværre konstatere at der endnu ikke har været plads til det i det kommunale budget. Vi håber at det snart kan komme med. Derudover håber vi også på at der på samme tid kan komme en udvidelse af kunstgræsbanen med. Vi er presset hårdt på kapaciteten om vinteren

Til gengæld glæder vi os over at Vores bane 2 fik installeret nyt lys i 2020. Det var tiltrængt. Med de nye LED lamper har vi nu et lys der er tidsvarende, og med det meget lavere EL forbrug, er det også en stor fordel miljømæssigt.

Den kommunale Grønne Drift er blevet omorganiseret, og der er nu et nyt driftsteam som passer på vores anlæg. Det gør de på en fantastisk måde. Vi har et på alle måder super samarbejde med dem, og det er længe siden at anlægget har set så godt ud. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde.

Vores medlemstal svinger med årstiden, og specielt i Corona tiden har det været svært at vide sig sikker på hvor mange vi er. Men vi kan konstatere at vi ikke har mistet medlemmer i 2020. Der har været udsving, men vores fodboldspillere har været loyale, på trods af de svære tider. Og vi oplever lige nu tilgang, både hos de mindste, men også i de ældre ungdomsårgange og hos seniorerne.

Vores økonomi er sund. Vi er kommet godt gennem 2020. Vi har søgt forskellige puljer, og har fået nogen kompensation for de tab vi har haft på grund af nedlukningerne. Men det vil kasseren komme nærmere ind på senere.

En stor tak til vores sponsorer, som gør det lidt sjovere at spille fodbold i Espergærde. Også en stor tak til Espergærde Idrætsforenings venner, som har givet os en stor gave, til hjælp til køb af vores musikanlæg. Vi er også blevet betænkt af Nellemann Fonden med et beløb øremærket til en særlig indsats til pigefodbolden.

Vi har mistet 2 store personligheder siden sidste generalforsamling. Bente Anker som jo gennem mange år har været en trofast del af fodboldklubben. Og så vores mangeårige træner, Finn Cyril, som jo lige præcis ikke opnåede at se hans gamle spiller Christian Nørgaard få debut på A-landsholdet. Æret være deres minde.

Vi tage på denne Generalforsamling afsked med Pernille Flatau, Nicklas Eggert, Dennis Jensen og Mads Hamberg, der alle forlader bestyrelsen for denne gang. Tusinde tak til Jer alle fire for Jeres indsats for fodboldklubben. Og så håber jeg at I får tiden til at være med igen på et tidspunkt.

Til sidst vil jeg rette en meget stor tak til alle de trænere, holdledere, forældre og andre frivillige, der året igennem lægger mange mange timer i klubben. Sammen med dem alle sammen er vi i stand til at tilbyde god fodbold til alle vores mange medlemmer. Både unge og gamle. I en forening som EIF Fodbold, så er det de frivillige der gør at det hele fungerer, og det er vi stolte af.

Tak for fodbold-året 2020.

Espergærde, 26. Maj 2021

På bestyrelsens vegne

Tom Pedersen

Formand