Espergærde Idræts Forening

Generalforsamling

Onsdag 8. september 2021 kl. 20.00

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Espergærde Idræts Forening onsdag 8. september 2021 kl 2000 på Gymnasievej 5, Espergærde

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent.

2 Formandens beretning.

3 Regnskaber.

4 Indkomne forslag.

5 Valg af formand, forretningsudvalg, revisorer og suppleanter

6 Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Peter Brask

Formand