Formandens beretning for 2019

Formandens beretning for 2019

ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENINGGeneralforsamling 2. september 2020 kl. 1930 på GymnasievejFormandens beretning for 2019 Det er dejligt at kunne begynde en formandsberetning på en hovedgeneralforsamling med en glædelig og sjælden begivenhed omhandlende år 2019. Det er...
Formandens beretning for 2019

Formandens beretning for 2018

ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENINGGeneralforsamling 24. april 2019 kl. 1900 på GymnasievejFormandens beretning for 2018 Den altoverskyggende begivenhed i 2018 var Helsingør Kommunes beslutning om at fjerne driftstilskuddet til Espergærdehallen for at overføre samme...
Formandens beretning for 2019

Formandens beretning 2018

ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENINGGeneralforsamling 30. april 2018 kl. 1930 på Gymnasievej Formandens beretning Espergærde Idræts Forening endte 2017 med at gå ned i medlemstal med 26 personer til 2373. Det svarer til et fald på godt 1 procent, men det blev hurtigt vendt i...