Formandens beretning for 2022

Formandens beretning for 2022

ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19 APRIL 2023 2022 blev året, hvor corona-restriktionerne endelig blev ophævet. Som idrætsforening kunne vi igen fra 1. februar sidste år træne inde og ude, som vi ønskede. Vi havde den store glæde, at langt de...
Formandens beretning for 2019

Formandens beretning for 2019

ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENINGGeneralforsamling 2. september 2020 kl. 1930 på GymnasievejFormandens beretning for 2019 Det er dejligt at kunne begynde en formandsberetning på en hovedgeneralforsamling med en glædelig og sjælden begivenhed omhandlende år 2019. Det er...
Formandens beretning for 2019

Formandens beretning for 2018

ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENINGGeneralforsamling 24. april 2019 kl. 1900 på GymnasievejFormandens beretning for 2018 Den altoverskyggende begivenhed i 2018 var Helsingør Kommunes beslutning om at fjerne driftstilskuddet til Espergærdehallen for at overføre samme...