ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENING
Generalforsamling 30. april 2018 kl. 1930 på Gymnasievej

Formandens beretning

Espergærde Idræts Forening endte 2017 med at gå ned i medlemstal med 26 personer til 2373. Det svarer til et fald på godt 1 procent, men det blev hurtigt vendt i indeværende år med stor tilgang på damesiden i fodboldafdelingen. Derudover kom der også flere til i Petanqueafdelingen, hvor Karsten Hansen med forskellige initiativer i 2017 sikrede tilgang, der dog først er registreret i år.

Tennis faldt ganske drastisk i medlemstal efter en del intern uro. Men langsomt er den nye bestyrelse ved at løse problemerne med håb om at sikre en stabil udvikling. Som andre afdelinger har Tennis udfordringer på det økonomiske område, men takket være Helsingør Kommune har bestyrelsen i Tennis sikret, at man nu har samme aftale om betalingerne til kommunen som Helsingør Tennisklub.

Håndbold har også været gennem en turbulent periode, men er lige nu ved at rette op. Håndbold har som badminton haft ventelister. Det er selvfølgeligt glædeligt, at mange gerne vil dyrke idræt i EIF, men det er trist, når vi må sige nej.

Også Gymnastik måtte sige farvel til et antal medlemmer gennem 2017. Cirka 50 personer valgte at forlade afdelingen, der dog stadig, efter fodbold, er vor næststørste aktivitet med over 500 medlemmer. Gymnastik er også ramt af lokalepladsproblemer, som søges løst i god dialog med kommunen. 

Og så er der endelig Puls 3060, der også oplevede et mindre fald i medlemsantallet i 2017, men historisk har der altid været lidt svingninger i medlemstallet her.

I fodbold har bestyrelsen kæmpet med manglende kontingentindbetalinger. I 2017 blev der dog strammet på tommelskruerne, og der blev sat ind med tiltag, der sikrede, at man ikke kan træne og spille kampe før kontingentrestancer er ude af verden. På trods af disse tiltag er der stadig nogle, desværre også blandt seniorspillerne, der tror, at man kan køre på frihjul. Ledere og trænere har her et stort ansvar for at sikre, at kontingenter inddrives, og at spillere spærres, indtil deres forhold er i orden. Hvilket naturligvis også er gældende for alle andre afdelinger. Manglende kontingent skal betyde, at man er afskåret fra at deltage i EIF’s aktiviteter, indtil forholdet er bragt i orden. Og fik jeg forresten nævnt forældrene? Naturligvis sender man ikke sit barn til idræt uden at sikre, at kontingentet er betalt!

I 2017 startede vi en dialog med DGI om mulighederne for at høre mere om E-sport, der tilsyneladende bliver mere og mere populær. DGI havde ansat en konsulent til at vejlede klubberne på området, men desværre sagde vedkommende sit job op, da vi stod for tur. Men en samtale med Gymnasiet har gjort, at vi nu har mulighed for at kunne bruge Gymnasiets computerrum, og samtidig er DGI ved at være på banen igen. Så e-sport kunne være næste sport på vor aktivitetspalette.

Af øvrige aktiviteter er det de tre efterhånden ”gammelkendte” aktiviteter, der trækker på resourcerne. Det drejer sig om Skoleidrætsdagen, som Mikkel Olsen fra Espergærde Skole koordinerer. Den foregår sidste mandag i skoleåret på anlægget på Gymnasievej og i Gymnasiehallen. Op imod 1000 elever fra 3-9 klasse deltager, og derudover et hav af frivillige ledere og instruktører fra bla EIF. Vi håber på godt vejr, da arrangementet ellers aflyses.

Godt vejr håber vi i den grad også på ifm Sankt Hans aften på Havnen. Michael Brun og alle de andre i planlægningskomiteen gør meget for at sikre en underholdende aften omkring bålet på Kirkestranden. Herunder aktiviteter og boder, der giver besøgende lyst til at støtte op og bruge lidt kontanter, der uddeles blandt de deltagende klub ber og organisationer. Sidste år blev det faktisk til ca. 5.000 kroner. Måtte Sankt Hans i år blive tilsmilet af sol og milde vinde. Og så er det oven i købet en lørdag i år.

Endelig er der Kronborg Cup i første weekend i august. Et arrangement over hele kommunen, der blot på Gymnasievej giver mere end 2.000 spillere og gæster og arbejde til flere hundrede frivillige. Og så et pænt overskud, når regnskabet gøres op.

Herfra en kæmpestor tak til alle jer, der på den ene eller anden måde bidrager til at gøre de nævnte arrangementer vellykkede.

Det er vigtigt at være med til at sikre, at alle arbejder på at gøre opmærksom på EIF i by og på land, hjemme og ude og sikre, at klubben har øje på trivsel og vækst.  Og ikke mindst skal vi som ledere være med til at sikre, at EIF fortsat tilgodeses, så der er træningstider, halfaciliteter, kampbaner og andet, der sikrer vore mange medlemmer optimale forhold i en verden, hvor mange er på nakken af kommunen for at blive tilgodeset.

Og i forbindelse med faciliteter har I sikkert set på vej hertil, at Ny Idrætsby på Gymnasiets område nu hastigt tager form. Byggeriet blev igangsat med 3-4 måneders forsinkelse i 2017. Noget af denne forsinkelse skulle være indhentet på trods af den vejrmæssigt dårlige vinter. Sidste udmelding fra kommunen var ibrugtagelse efter august 2018. Der arbejdes såvidt vides med distribution af timerne i de forskellige bygninger i Idrætsbyen via nyt bookingsystem i kommunen. I EIF’s hovedbestyrelse er der enighed om, at Ny Idrætsby og Gymnasiehallen ikke alene kan klare efterspørgslen på alle vores indendørs aktiviteter. Overfor kommunen har vi klart tilkendegivet, at vi forventer, at der ikke pilles ved tilskuddet til Espergærdehallen, der trods alder stadig er særdeles velfungerende. Faktisk fylder vor gamle hal 50 år i februar måned 2019.

Og da vi nu taler om vore faciliteter, så gør vi meget for at holde tidssvarende. I Espergærdehallen er damernes omklædningsrum moderniseret med nye bruseinstallationer. Og der er lavet omfangsdræn ved Hallens sydøstlige del.

På Gymnasievej er der lavet LED-belysning i Tennishallen resulterende i en stor besparelse på el-regningen. Og som nogle ved, og som resten kan se, er der lavet LED-belysning ved cykelparkeringen. Og her på svalegangen er der kommet skridsikker belægning, der både i regn og sne nedsætter risikoen for fald og sikrer Cafeteriapersonalet bedre og sikrere forhold, når de skal betjene gæsterne og gå fra cafeteria til mødelokaler. Og så er vi i færd med at færdiggøre planer, der sikrer udskiftning af belysningen i Espergærdehallen, så vi også her får den mere miljøvenlige og pengebesparende LED-belysning.

Og á propos cafeteriaet på Gymnasievej, som blev nævnt tidligere i beretningen, så sagde Charlotte Vesth op i 2017. Men ganske kort efter havde vi to ansøgere til stillingen. Og det resulterede i, at vi mellem jul og nytår 2017 lavede en aftale med Charlie Rasmussen om at drive cafeteriaet på Gymnasievej. Den opgave startede Charlie allerede på i januar, og selv om det ikke har noget med 2017 at gøre, så lad mig nævne, at vi ikke er blevet skuffet. 

Og mens vi er ved vore faciliteter på Idrætsvej og Gymnasievej, så er det både skræmmende og skæmmende at konstatere, at vi gang på gang hjemsøges af indbrud, vandalisme, graffiti og tyverier på og fra vores bygninger. Videoovervågning viser unge mennnesker, der ligeglade med ejendomsret og lovens bogstav, brækker sig vej ind i og sparker sig vej ind i vores bygninger. Intet lades urørt. Hallen, vores kontorer og petanques klubhus på Idrætsvej. Omklædningsrum, boldrum, cafeteria og vores opmagasineringscontainer på Gymnasievej er hjemsøgt. De seneste 3 år taler vi om ca. 15 tilfælde af indbrud, tyveri og graffitihærværk. Alt med oprydningsarbejde, udbedring af skader, politianmeldelser og forsikringsanmeldelser til følge. Man bliver harm over, at unge mennesker kan opføre sig så afstumpet.

Sådanne formandsberetninger har det med at være ret enslydende år og efter år, så for ikke at trætte jer yderligere, så lad mig afslutte med en stor tak til alle jer, der gør gavn for Espergærde Idræts Forening. Om I sidder i en af bestyrelserne, om I er træner eller instruktør, tøjvaskere, opryddere, stiller køretøj til rådighed, deler penge ud fra EIF’s venner eller noget helt andet, så er jeres indsats anerkendt. Og uden jer kunne vi ikke drive vor Forening. Tusind tak, allesammen.

Peter Brask
Formand, Espergærde Idræts Forening
30. april 2018