ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENING
Generalforsamling 2. september 2020 kl. 1930 på Gymnasievej
Formandens beretning for 2019

Det er dejligt at kunne begynde en formandsberetning på en hovedgeneralforsamling med en glædelig og sjælden begivenhed omhandlende år 2019.

Det er selvfølgelig, at EIF og EIF’s Gymnastikafdeling sidste år søndag 24. marts 2019 kunne fejre, at Randi Rosenfeldt havde 60 års jubilæum som gymnastikinstruktør i Espergærde Idræts Forening. En helt formidabel begivenhed, der blev markeret i Espergærdehallen ved årets gymnastikopvisning. På vegne af EIF havde jeg den meget store ære at sige et par ord til Randi og overrække en buket på klubbens vegne. Og senere på året, i slutningen af november, blev Randi på DGI’s årsmøde hædret af DGI’s formand Per Frost Henriksen, der udnævnte Randi til æresmedlem i DGI. 

Og så over til det mere trælse.

Denne beretning bliver afgivet i coronapandemiens skær. Vores vedtægter foreskriver, at Hovedforeningens Generalforsamling skal afholdes senest ved udgangen af april måned. Her var de fleste af vore faciliteter lukket ned, og et forsamlingsforbud angav, at max 10 personer måtte forsamles. Over sommeren er dette forbud justeret, så vi nu kan forsamles et større antal afhængig af forskellige faktorer og efterlevelse af forskellige anvisninger. Derfor denne sene generalforsamling. Og så ikke mere om corona, da denne beretning omhandler 2019, hvor corona og covid-19 var ukendte begreber.

I sidste års beretning fremhævede jeg, at på trods af løfte om det modsatte fra Helsingør Kommune, var der fortsat ingen afklaring på en permanent løsning om tilskud til Espergærdehallen. Over én million kroner blev taget fra EIF’s årlige drifttilskud til Espergærdehallen og overført til Ny Idrætsby. Idrætsbyen var, set med EIF øjne, heldigvis forsinket, hvilket betød, at vi kunne beholde fuldt driftstilskud i hele 2018, men fra 2019 var der et hul i vor kasse på den omtalte million. Som en meget lille kompensation har vi i 2019 og 2020 modtaget et kommunalt tilskud til vor gamle, men fuldt funktionsdygtige hal på ca. 270.000 kroner bevilget af Idrætsudvalget, men det rækker slet ikke. En fortsat dialog med kommunen har intet kastet af sig på trods af, at en lille delegation fra Forretningsudvalget den 14. december 2017 fik en aftale i stand med kommunen med direktør Lars Rich i spidsen om et fortsat driftstilskud til Espergærdehallen i erkendelse af, at Ny Idrætsby ikke kan huse flere af vore aktiviteter samt en konstatering af, at Espergærdehallen fortsat er fuldt belagt på hverdage samt i store perioder i weekends. Presset på kommunen intensiveres nu i forventning om, at kommunen lever op til sit løfte om et nyt, permanent driftstilskud.

Ved årsskiftet 2019/2020 havde EIF 2364 medlemmer. Især Tennis og Håndbold stod for markante medlemsfremgange, men det er værd at bemærke, at vort medlemstal gennem de seneste 5 år har ligget stabilt på 2300-2400 medlemmer. Det skyldes blandt andet, at vore faciliteter er fyldt til bristepunktet. Og kommer der gang i noget af det planlagte boligbyggeri i Espergærdeområdet, så vil vi opleve en stigning i medlemstallet, som mange af vore afdelinger kan få svært ved at håndtere bla pga pladsmangel.

Nogle afdelinger har svært ved at skaffe kvalificerede ledere. Det være sig trænere, instruktører, hjælpere, bestyrelsesmedlemmer eller andre kategorier. Den frivillighedsånd, der før sås i Danmark, er på vej til at blive afløst af en noget for noget holdning. Mange vil stadig gerne hjælpe, men der er flere og flere eksempler på, at hjælp koster. Der er en forventning om, at en klub giver en form for aflønning for ”frivillig” hjælp. Som i samfundet generelt har EIF ikke uanede midler, og derfor ses stigninger i kontingenter. Det medfører ofte klager over, at det er for dyrt at gå til idræt. Udfordringen rummer ikke en standardløsning, og afdelingerne slås derfor hver især med at finde løsninger. 

I 2019 var det igen Skt. Hans arrangementet og Kronborg Cup, der skæppede i diverse pengekasser. Og fodbold blev yderligere begunstiget af, at UEFA har indført en ”aflønning” til klubber, der har opfostret fodboldtalenter, der bliver i stand til at rejse til udlandet og tjene penge som professionelle fodboldspillere. En sådan har EIF Fodbold i Christian Nørgaard, der netop nu huserer i engelske Brentford, men forinden er handlet 2 gange og dermed har sikret EIF Fodbold et par meget pæne summer.

Fremover skal der nok nytænkes for at finde flere indtægtskilder, og afdelingerne er selvfølgelig klar over dette, så herfra ønskes I god vind med at opfinde stævner, arrangementer og andet, der kan gavne jeres pengekasse. Som det går i Helsingør Kommune lige nu skal vi ikke forvente livredning fra den kant.

Som sædvanlig markerer vore idrætsfolk sig fint rundt omkring. Vinder flotte præmier i turneringer og ved stævner. Vi er primært en breddeidrætsklub, men skulle chancen byde sig er jeg sikker på, at vi er i stand til at klare os, hvis vi bliver udfordret på højere niveau i diverse sportsgrene. Historisk har fx fodbold været i Danmarksserien, håndbold har spillet i divisionerne og tennis har høstet dm-guld. Og så er der nok den mest vindende afdeling på højt plan, nemlig gymnastik, der med deres grand prix hold altid er at finde i medaljerækkerne nationalt såvel som internationalt.

Som altid vil jeg gerne afslutte med at takke hver og en en, der stiller sig til rådighed for EIF. Om man sidder i en bestyrelse, træner et hold, administrerer, er webmaster eller deltager på ungdomshold, kaster med kugler i surt vejr på Idrætsvejr eller slider asfalten tynd rundt omkring på Espergærdes veje, om man repræsenterer EIF ude eller hjemme, så er vi stolte af jer, fordi I alle bidrager. Og tak også til de udenom os. Cafeteriapersonale, hallens ansatte og andre, der ikke nødvendigvis er medlemmer, men gør gavn for EIF.

Jeg slutter denne beretning med at ønske fortsat god vind for vor 85-årige klub, der trods alderen har bevaret sit unge sind.

Peter Brask
Formand
Espergærde Idræts Forening
2. september 2020